Thursday, August 23, 2007

Getar

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (kerananya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. (Iaitu) orang-orang yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa darjat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia"
(Surah Al-Anfal: ayat 2-4)

Bagaimana, bergetar tak jiwa kita bila baca ayat nie?

No comments: