Sunday, September 21, 2008

Laila itu

10 malam terakhir, pemburuan pun bermula.......




Dapatkah kita menjumpai laila (malam) itu ?

No comments: