Tuesday, July 03, 2007

Tanggungjawab kita melebihi masa yang kita ada...

Jadi gunakan masa sebaik-baiknya.

No comments: